top of page

Vi (min mand, vores søn og mig selv) kommer fra Sachsen (Tyskland).

For et par år siden flyttede vi til Danmark og vi bor med vores katte i et hus i Lem, Spøttrup.

Vores datter bor i Slesvig-Holstein og besøger os regelmæssigt.

Fra 1995 til 2013 havde vi perserkatte. Desværre er disse, i en agtværdig alder, vandret over Regnbuenbroen.

Siden da har der manglet noget i vores hus, og vi kom til den beslutning, at vi ønskede Norske Skovkatte.

Vi kontaktede flere opdrættere, da det var vigtigt for vores valg at kattene blev opdrættet under de rette betingelser.

Vi har i den forbindelse lært Charlotte og Martin at kende. 

Kemien var lige pludselig super.

Den 19/7 2014 hilste vi vores to søde killinger, Kopi Luwak og Kahlua velkommen i vores hus.

 

 

 

 

 

 

 

We (my husband, our son and myself) comes from Saxony (Germany).A few years ago we moved to Denmark and we live with our cats in a house in Lem, Spøttrup.Our daughter lives in Schleswig-Holstein and visit us regularly.From 1995 to 2013, we Persian cats. Unfortunately these, in a respectable age, horizontally across the Rainbow Bridge.Since then there have been missing something in our house, and we came to the decision that we wanted Norwegian Forest Cats.We contacted several breeders, as it was important for our choice the cats were bred under the right conditions.We have in this regard learned Charlotte and Martin know.The chemistry was suddenly super.The 19/7 2014, we welcomed our two cute kittens, Kopi Luwak and Kahlua welcome in our house.

 

bottom of page